Årets Advokatbyrå 2011

VQ deltog igår på Regis Årets Advokatbyrå-event på Operan där årets branschstudie för advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik presenterades och priser delades ut till de advokatbyråer som fått bäst omdömen från sina klienter.

Martin Salomon från Regi presenterade undersökningen, som omfattat omdömen från 1.400 bolagsjurister och inköpare av tjänster inom affärsjuridik, och som i år haft två huvudfokus "Trusted advisor" och "Optimal mix". I undersökningen har klienterna därför särskilt blivit tillfrågade kring skillnader i juridisk rådgivning från kvinnor respektive män samt om klienterna upplever att det är problem för branschen att det finns för få kvinnliga delägare. Intressant att notera var att klienterna var mer nöjda med kvinnliga rådgivare på alla områden, såsom t ex kompetens, tillgänglighet, engagemang, personlig relation och leveransförmåga. Det var också hela 48 procent av klienterna som upplevde att det är problem för branschen att det finns för få kvinnliga delägare.

En intressant fråga som dock inte framkom vid presentationen är om detta beror på att det är fler kvinnor bland klienterna (särskilt bland bolagsjurister) och om det främst är kvinnliga klienter som upplever att kvinnliga rådgivare är bättre eller om detta är jämnt fördelat bland manliga och kvinnliga klienter. De kvinnliga klienterna i form av bolagsjurister och andra beställare på höga positioner fortsätter dock att öka och är en kommande maktfaktor som advokatbyråer inte kan ignorera. Särskilt då det även framkommit vid årets undersökning att klienterna är alltmer öppna för att byta advokatbyråer, trots att nöjdhetsindexet är fortsatt högt.

I den efterföljande paneldebatten med Joakim Edoff, VD på Setterwalls, Maria-Pia Hope, delägare och ledamot i Vinges Stockholmsstyrelse, Kristoffer Persson, managing partner på Frank, Helene Lövung, ställföreträdande chefsjurist på Advokatsamfundet, Christina Blomkvist, bolagsjurist på Folksam och Rosita von Feilitzen, rekryteringskonsult med särskild inriktning på jurister på von Feilitzen & Partners, diskuterades frågor kring en optimal mix vidare.

Paneldebatten leddes av David Ericsson från Bisnode och hade många intressanta och tankeväckande diskussioner. Bland de kloka inläggen, var t.ex. Kristoffer Perssons synpunkt att frågor om balans i livet egentligen inte är en kvinnofråga utan en generationsfråga, då det idag är självklart för de flesta unga jurister att man delar på ansvar för familjen och att det därför handlar om att ge stöd och underlätta för alla medarbetare att kunna leva upp till de hårda kraven inom yrket och samtidigt kombinera med ett bra familjeliv. Helene Lövung såg ändå positivt på utvecklingen, som gått starkt framåt under de senaste tio åren och att det om ytterligare några år kanske kommer debatteras om advokatyrket är på väg att bli ett kvinnoyrke. Maria-Pia Hope tryckte på behovet av bra kvinnliga förebilder och på vikten av kvinnor inom advokatbyråledningen. Christina Blomkvist talade om behovet av mentorer och att kvinnliga biträdande jurister måste få känna att någon tror på och stöttar dem i att bli delägare genom att ge dem större ansvar och möjlighet att utvecklas mot delägarskap i form av ackvisitions- och affärstänk. Rosita von Feilitzen var inne på samma linje och talade också om vikten att kvinnor hittar nya sätt att förhålla sig till sina klienter och bygga relationen med dessa.

Vid den efterföljande prisutdelningen vann Gernandt & Danielsson förstapriset för andra året i rad i både klassen Årets Advokatbyrå och Miljonklienter. Bästa affärspartner blev Moll Wendén inom kategorin medelstora byråer och Lindahl inom kategorin stora byråer, medan Frank vann kategorin mest proaktiva byrå inom kategorin medelstora byråer.

Läs mer om vinnare och reportage från kvällen i Realtids artikel Årets advokatbyrå - igen och i InfoTorgs artikel Årets bästa byråer. Hela listan över vinnare och nominerade finns hos Regis resultatsammanställning Årets Advokatbyrå 2011 - och vinnarna är...

Här kan du se foton från galan Årets Advokatbyrå prisutdelning på Kungliga Operan.

 

Leave a comment to VQ(Mandatory, but will not be shown in the comment list)VQ in social media

You are also most welcome to follow us on

Twitter Twitter vqab

LinkedIn LinkedIn Virtual Intelligence VQ

LinkedIn LinkedIn Legal Innovation Group

Facebook Facebook VQ

Blog archive

All VQ blog posts »