Digitalisering − mer än teknik

Vinnova har släppt en ny intressant rapport om digitalisering som även berör juristtjänster, ”Digitalisering – mer än teknik. Kartläggning av svensk forskning och näringslivets behov.” , skriven av Joakim Björkdahl, Martin W. Wallin och Charlotta Kronblad. Rapporten bygger på en studie av näringslivets digitalisering och ger en sammanfattande genomgång av på vilket sätt digitaliseringen påverkat ett flertal branscher varav ett kapitel utgör en observation från juristbranschen.

Vad gäller digitaliseringen av juristbranschen så handlar det om juridiska frågeställningar som tillkommit (såsom framväxten av compliancefrågor), förändrat arbetssätt tack vare mobila hjälpmedel (”kontoret på fickan”) och framväxten av teknik som kan bistå till att standardisera och automatisera juridiken (”legal tech”).

I syfte att illustrera nya organisationsformer och affärsmodeller har det i rapporten valts att lyfta fram fyra exempel:

  • Synchs införande av digital teknologi för bättre samverkan med klienterna,
  • VQ med dess förändrade position i värdekedjan (som säljare av ett verktyg som hanterar viss del av juridiken),
  • Avtal24 som skapat en digital plattform för att sälja juridik, och
  • Fondia som börsnoteras för att ta in kapital som möjliggöra investeringar i digital teknik.

Sammanfattningsvis kommer rapporten fram till att utmaningarna kan sammanfattas såsom fyra centrala punkter, nämligen:

  • bristen på teknik anpassad för svenska språket och svensk rätt,
  • bristen på relevant IT-kompetens för att driva IT-utvecklingen på juristfirmorna,
  • svårigheterna i att förändra affärsmodellen som idag fokuserar på timdebitering, och
  • Advokatsamfundets regelverk som enbart fokuserar på partnerskap och förhindrar utformningen av nya organisationsmodeller med externt kapital, andra typer av ägare och även andra verksamhetsgrenar.

Vad gäller utmaningen avseende organisationsmodellerna så gäller det huvudsakligen advokatbyråer – inte juristfirmor. I Sverige föreligger ingen licensmodell för att sälja juridik utan fältet för juristfirmor är helt öppet, vilket möjliggör för andra aktörer än advokatbyråer att sälja juridik på det sätt som både Avtal24 och Fondia nu gör och då kombinera juridiken med olika typer av onlinetjänster.

Denna möjlighet finns inte på samma sätt för advokatbyråer, i vart fall inte i Sverige, men vi ser en annan utveckling i bland annat England. Kanske kan denna rapport utgöra en utgångspunkt för att diskutera en reformering av Advokatsamfundets regelverk för att säkerställa utvecklingen och konkurrenskraften av Advokatbyråer för framtiden?

Läs hela rapporten här: ”Digitalisering – mer än teknik. Kartläggning av svensk forskning och näringslivets behov.”

Share