Föränderlig juristbransch utmaning för advokater – InfoTorg Juridik

Nischbyråer, nya aktörer och mer krävande klienter tvingar fram en snabb utveckling. Det är slutsatserna av gårdagens paneldebatt om trender och utvecklingen på juristmarknaden under ledning av VQ.

Ann Björk och Helena Hallgarn från företaget VQ inledde debatten med en redogörelse av internationella trender, framför allt på den amerikanska marknaden, men konstaterade att det även skett stora förändringar på den svenska juristmarknaden.

– Ny tjänster efterfrågas hela tiden och det leder till att nya typer av byråer startar. Samtidigt ställer klienterna ökade krav och ifrågasätter mer än förut, och som en konsekvens av detta är de också mindre lojala än tidigare, konstaterade Ann Björk.

Även panelen bestående av Maria-Pia Hope, Advokatfirman Vinge, Peter Sjögren, MoreTime, Christina Blomkvist, Folksam, Sara Göthlin, Advokatfirman Törngren Magnell och Kristoffer Persson, Frank Advokatbyrå, höll med om att utvecklingen i Sverige gått fort de senaste åren.

– Det finns en helt annan kostnadsmedvetenhet idag och det blir allt vanligare att våra klienter efterfrågar fasta priser, förklarade Maria-Pia Hope.

Som bolagsjurist på Folksam kunde Christina Blomkvist bara hålla med om detta. – Inom vårt företag ställs vi hela tiden inför allt större krav på effektivitet, och då är det ju också naturligt att vi ställer sådana krav på de advokatbyråer som vi anlitar.

Utveckligen ställer stora krav på de större byråerna och innebär att de måste tänka i nya banor, menade Peter Sjögren. – Vi har kommit till en punkt där många jurister måste välja hur de ska arbeta. Det ska bli spännande att se hur advokaterna på de större byråerna anpassar sig till denna förändrade marknad, där nu många små, specialiserade byråer börjar ta allt mer marknadsandelar, förklarade han.

Kristoffer Persson konstaterade att det skett en långsam glidning mot specialisering med mindre byråer som nischar in sig på ett begränsat juridiskt område, men menade att detta bara var en positiv utveckling som inneburit att klienternas valmöjligheter ökat väsentligt.

– Vi vill inte göra allt, utan vår affärsidé är att välja bort en hel del och istället koncentrera oss på att försöka erbjuda bra kvalité på ett begränsat antal juridiska frågor, förklarade Sara Göthlin.

Helena Hallgarn ställde den avslutande frågan om Advokatsamfundets roll när det gäller utvecklingen i branschen och påverkan på advokatmarknaden.

– Det gäller att vara lyhörd för omvärlden. Samfundet är för passivt och det går inte att vara det på en marknad som är kunddriven, ansåg Peter Sjögren. Han fick medhåll av Kristoffer Persson och Maria-Pia Hope som gärna ser att samfundet omfamnar utvecklingen och blir ett mer flexibelt samfund i vissa avseenden.

Läs hela artikeln här: Föränderlig juristbransch utmaning för jurister

Share