VQ talar på konferensen Bolagsjuristen 2013

VQ är öppningstalare på den kommande konferensen Bolagsjuristen som anordnas av Informa den 13-14 februari 2013 i Stockholm. Temat för konferensen är “En juristroll i förändring” och VQ kommer att tala om internationella trender, förändrade krav på leverans av juridiska tjänster och ökat fokus på affärsstyrning.

På Informa IBC Swedens konferens Bolagsjuristen kommer ett stort fokus ligga på de utmaningar som rollen som juridisk rådgivare idag medför.

VQ:s presentation under ämnet “En juristroll i förändring” kommer bl. a. att ta upp dessa punkter:

  • Överblick över de senaste globala trenderna inom juristsektorn.
  • Hur förändrar ny teknik, nya aktörer och nya sätt att leverera juridiska tjänster förutsättningarna för leverans av juridiska tjänster?
  • Förändringar av organisationen på juristavdelningar med möjligheter som outsourcing och ökad produktifiering.
  • Ökat fokus på affärsstyrning och effektivare processer med legal projekt management och knowledge management.
  • Möjligheterna till utökat samarbete som ett sätt att förändra och underlätta bolagsjuristernas arbetssituation.
Share