Advokatbyråer måste klättra i värdekedjan – Realtid.se

Digitaliseringen innebär att advokatbyråerna behöver hitta nya affärsmodeller. För Realtid.se berättar Ann Björk och Helena Hallgarn, grundare av VQ Legal, vad som krävs av advokatbyråerna för att de inte ska konkurreras ut.

Ann Björk och Helena Hallgarn lärde känna varandra på advokatfirman Vinge, där de båda arbetade inom området knowledge management (KM); Helena Hallgarn som KM-chef och Ann Björk som ställföreträdande KM-chef. Det stora intresset för digitala lösningar och önskan att förändra det juridiska arbetssättet ledde till att de startade VQ Legal år 2010.

Ann Björk förklarar att det har skett en del intressanta förändringar på juristmarknaden under de senaste tjugo åren.

– Förr arbetade advokatbyråerna mer ad hoc. Klienten befann sig i ett osäkert läge, eftersom det var svårt att förutse hur lång tid ett ärende skulle ta och hur mycket klienten skulle debiteras. Idag går det snarare till så att ett ärende delas upp i olika delar som flera jurister får ansvara för beroende på kompetens. Med mer standardiserat arbete blir det lättare att estimera tidsåtgång och prisnivå.

Men än finns det mycket kvar för advokatbyråerna att göra, för att de ska öka sina konkurrensfördelar och det räcker inte att det finns en KM-ansvarig. Med internets intåg och möjligheten för klienten att snabbt få tillgång till kostnadsfria juridiska standardiserade dokument måste advokatbyråer istället fundera på om de kan utveckla sitt arbetssätt och sina verktyg ytterligare.

För detta syfte har Ann Björk och Helena Hallgarn utvecklat en slags avtalsrobot som går ut på att erbjuda klienten ett kostnadseffektivt it-verktyg. Istället för att fråga klienten “vilka mallar vill du ha” frågar roboten “vad är målet” och anpassar därefter sitt erbjudande. Den här lösningen har sålts in till några av Sveriges största advokatbyråer och innebär en stor tidsvinst enligt de båda grundarna.

Enligt Ann Björk är det inte bara klienterna som tjänar på att mer arbete standardiseras. Även byråerna kommer att tjäna på det, eftersom de då kan satsa på sådant arbete som är värdeskapande. Byråerna får lättare att kvalitetssäkra sitt arbete och kan dessutom arbeta med mer kvalificerade ärenden som man kan ta mer betalt för. Dessutom är ju denna typ av ärenden roligare än rutinärenden.

Läs hela artikeln från Realtid här »

Mer information om tjänsten VQ Legal finns på vqlegal.se. VQ Legal är ett modernt och kostnadseffektivt verktyg för juridiskt arbete. Tjänsten består av en ny generation mallar som även utgör ett arbetsverktyg för att snabbt skapa anpassade dokument.

Share