Morgondagens juristbransch är artificiell och digital – Realtid.se

Det är tydligt att juristbranschen står inför en omvandling. Charlotta Kronblad forskar om digitaliseringens påverkan på juristbranschen vid Chalmers. Som exempel nämner hon VQ Legal som har hittat en nisch där de idag säljer en digital tjänst till i stort sätt samtliga stora byråer.

Förändringarna inom juristbranschen till följd av digitaliseringen är många och stora. I många delar påverkas hela organisationer. Allt från hierarkiska strukturer till affärsmodeller utmanas.

Under den senaste tiden har klientens möjlighet att införskaffa kunskap på egen hand ökat. Dessutom har klienten fått en större möjlighet att jämföra det juridiska tjänsteutbudet och produkterna med varandra.  Det innebär att arbetad timme inte längre blir en relevant utgångspunkt för att ta betalt. Istället bör juristbyråerna titta på kundvärde och skapa nya intäktsmodeller.

Charlotta Kronblads forskning indikerar att dagens klienter i allt högre grad efterfrågar alternativ till timprisdebitering och att olika aktörer möter detta behov på olika sätt. Därför kan man påstå att digitaliseringen driver förändringar i branschen både inifrån, via nya digitala arbetsverktyg och processer, och utifrån, genom högre krav från klienterna.

Ett exempel som Charlotta Kronblad för fram på nya digitala arbetsverktyg som förändrat juristmarknaden är vår tjänst VQ Legal.

“Ett annat svenskt exempel är VQ Legal som har hittat en nisch där de idag säljer en digital tjänst till i stort sätt samtliga stora byråer, vilket också visar att branschen nu är mogen för en bredare digital anpassning.”

Läs hela artikeln från Realtid här »

Mer information om tjänsten VQ Legal finns på vqlegal.se. VQ Legal är ett modernt och kostnadseffektivt verktyg för juridiskt arbete. Tjänsten består av en ny generation mallar som även utgör ett arbetsverktyg för att snabbt skapa anpassade dokument.

Share