Tvister säljer Sverige – rapport från Stockholms Handelskammare

På Stockholms Handelskammare anordnades idag ett spännande seminarium om internationell tvistlösning och dess betydelse för den svenska ekonomin.

Annette Magnusson, Generalsekreterare Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, inledde med att poängtera vilken spetskompetens som finns i Sverige och hur vi är världsledande på internationell tvistlösning, men att många länder har satsat stora resurser på att komma ikapp. I den allt hårdare konkurrensen måste vi växla upp för att inte bli omsprungna. I syfte att lyfta dessa frågor har Handelskammaren initierat en rapport som förklarar Sveriges position som forum för internationella tvister, dess betydelse för svensk ekonomi och hur vi kan stärka Sveriges konkurrenskraft.

På seminariet redovisade dess författare (eller skriftställare som han själv presenterade sig) Anders Johnsson slutsatserna i rapporten samt berättade anekdotiskt hur viktigt orten är för val av säte i skiljeförfarande då t.ex. Gunnar Lagergren alltid valde en ort med “bra restauranger och balett” som säte. Stockholm är därför en utmärkt sätesort för skiljeförfaranden och stimulanseffekten av SCC:s verksamhet har i rapporten beräknats uppgå till nära 9 miljarder kronor per år. Dvs i ungefär samma storleksordning som de mer uppmärksammade svenska musik- och dataspelsbranscherna.

Under ledning av Andreas Hatzigeorgiou, chefsekonom Stockholms Handelskammare, diskuterade därefter Oscar Stenström, statssekreterare Utrikesdepartementet, Christofer Fjellner, Europaparlamentet, Erik Sterner, rättssakkunnig Justitiedepartementet och Kristoffer Löf, partner, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, de viktigaste åtgärderna för att stärka den kvalificerade juridiska tjänsteexporten från Sverige.

Det som diskuterades var behovet av en ny skiljeförfarandelag, vilket Erik Sterner meddelade var “en knapptryckning bort” från att vara på väg på lagrådsremiss, att svensk spetskompetens inom internationell tvistlösning blir en del av regeringens handlingsplan för handelsfrämjande, då det ytterst hamnar om att stärka hela bilden av Sverige som ett neutralt land förknippat med förtroende.

Ladda ner rapporten här: Tvister stärker Sverige

Under seminariet tipsades även om artikeln Rätten som konkurrensmedel, av Boel Flodgren, Eric M. Runesson och Biörn Riese, JT 2016-17 s. 295-318

Share