Advokatbyråns organisation påverkas av erbjudandet – Realtid.se

Advokatbyråerna behöver se över sitt arbetssätt och se vilka arbetsuppgifter som kan göras på ett nytt mer effektivt sätt, inklusive vilka verktyg som kan användas, men de behöver även fråga sig vad de ska leverera till kunderna. Det säger Helena Hallgarn och Ann Björk, grundare av VQ Legal, till Realtid.

I intervjun ger vi våra tankar och reflektioner kring digitalisering och advokatrollen.

Vi tror att digitaliseringen kommer att få stor påverkan på advokatrollen och vi identifierar två olika aspekter av denna digitalisering.

  • Advokatbyråerna behöver se över sitt arbetssätt och se vilka arbetsuppgifter som kan göras på ett nytt mer effektivt sätt, inklusive vilka verktyg som kan användas, men de behöver även fråga sig vad de ska leverera till kunderna. Vad ska deras erbjudande bestå av? Vilket värde ska de tillföra? Advokatbyråns organisation påverkas sedan av vad erbjudandet ska bestå av.
  • Advokatbyråns organisation påverkas sedan av vad erbjudandet ska bestå av.

Läs hela artikeln här: Advokatbyråns organisation påverkas av erbjudandet

Share