Fler företag skulle kunna driva processer – Affärsvärlden

VQ:s grundare Helena Hallgarn intervjuades av Affärsvärlden i samband med 10-årsjubiléet av VQ Forum. Bland annat fick hon svara på frågor om vad som har hänt under de tio år som har gått sedan vi grundade VQ Forum och vilka som ligger längst fram – advokatbyråerna eller bolagen – och vad som är mest spännande om man blickar utanför Sverige och Europa.

– England är det land som är mest spännande just nu när det gäller juristtjänster, menade Helena Hallgarn och berättade att utöver utvecklingen av rena legal tech-lösningar så ser man där också en utveckling av alternativa juristtjänster, det vi på VQ Forum talade om som Law 2.0. I England har man även börjat digitalisera processer i domstolar i ärenden som omfattar mindre värden. Poängen är då att det blir mycket billigare och enklare att driva sådan process och därmed möjliggör man det vi kallar ”access to justice”, där fler får tillgång till rättsapparaten. Det blir helt enkelt möjligt även för exempelvis småföretag att driva tvister som rör verksamheten och säkerställa sina rättigheter i större utsträckning.

Läs hela artikeln här: Fler skulle kunna driva processer

 

Share