Säkra företagets kunskap – InfoTorg Juridik

Undvik dubbelarbete. Med väl fungerande Knowledge Management (KM) fungerar kunskapsöverföringen i företaget. Helena Hallgarn, Virtual Intelligence VQ AB, ger fem råd för bättre kunskapshantering.

1. Bilda en medvetenhet om behovet av bättre stöd för ledning och organisation av kunskap samt för kunskapsutbytet inom företaget/organisationen

2. Identifiera vilka olika typer av kunskaper som ditt företag/organisation hanterar, och fundera på hur ni bäst kan digitalisera dessa kunskaper.

3. Använd de IT-verktyg som är bäst lämpade för att hantera just era kunskaper.

4. Skapa tydliga strukturer för att klassificera era kunskaper, och därmed göra dem sökbara.

5. Initiera informella mentor- och lärlingsmodeller för kunskapsöverföring.

Share