Ledande internationell strateg talar på VQ forum om nya affärsmöjligheter för advokater

Virtual Intelligence VQ anordnar en konferens för jurister om kunskapshantering, strategier och trender på advokatbyråmarknaden den 11-12 november på Grand hotel i Stockholm. En av talarna på konferensen är den ledande strategirådgivaren Nick Jarrett-Kerr.

Nick Jarrett-Kerr är en av de internationellt mest välkända och välrenommerade strategiska rådgivarna till advokatbyråer i frågor som rör affärsutveckling, strategier och ledarskap. Nick Jarrett-Kerr är även ansvarig för strategidelen av Nottingham Law Schools MBA program och författare till boken “Strategy for Law Firms – After the Legal Services Act”.

På VQ konferensen kommer Nick Jarrett-Kerr att tala om hur advokatbyråer bäst konkurrerar i sämre ekonomiska tider, hur aktuella trender på advokatmarknaden kan utnyttjas samt hur den traditionella affärsmodellen för advokatbyråer är på väg att förändras.

VQ konferensen, “Knowledge and Strategy Forum”, vänder sig till advokatbyråer och juristavdelningar såväl i Sverige som utomlands. Konferensen pågår i två dagar, där den första dagen har internationella talare och fokus på internationella trender, såsom de ökade kraven på kostnadseffektivitet och nya betalningsmodeller för advokater, medan dag två genomförs på svenska och är mer praktiskt inriktad. Några av de övriga talarna på konferensen är Lisa Göransson, ansvarig för Nordic Desk på Allen & Overy, David Fitch, Knowledge Management Director på Simmons & Simmons och Juliet Humphries, Head of Knowledge & Learning på Bird & Bird, med Annette Magnusson, generalsekreterare för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, som moderator.

Share