Deras råd guld värda för advokatbyråerna – Dagens Industri

Kundernas krav på ökad effektivitet och förändrade debiteringsmodeller hos advokatbyråerna är bara i sin linda. För att möta kraven behöver byråerna genomföra betydande IT-investeringar. ”Det är en internationell trend. Frågan är vem som tar ledartröjan i Sverige”, säger juristen Helena Hallgarn.

Ann Björk och Helena Hallgarn, avhoppare från advokatbyrån Vinge, startade i våras det nischade konsultbolaget Virtual Intelligence, VQ, som arbetar med rådgivning för bland annat bättre användning av IT-lösningar för advokatbranschen.

“Det finns en stor utvecklingspotential för de advokatbyråer som tar till sig utvecklingen inom IT och de möjligheter som då öppnar sig för nya arbetssätt”, säger Ann Björk.

IT måste enligt VQ bli en strategiskt del i advokatbyråernas verksamhet bland annat för att ta till vara den kunskap som byggs upp internt och för att kunna dra fördel av den. Det hänger samman med en global utveckling där nya debiteringsmodeller vinner terräng. Den traditionella timdebiteringen får ge vika för till exempel fast pris.

“Det handlar om att återanvända kunskap. I ett stort komplext uppdrag ingår rutinartade standardlösningar. Exempelvis för en nyemission med uppemot 15 dokument med grundformalia som är repetetiva”, säger Helena Hallgarn. “Bra it-stöd har blivit allt mer affärskritiskt för advokatbyråerna.”

Läs hela artikeln från Dagens Industri med bl a VQ:s listning av de fem viktigaste frågorna för advokatbyråer att tänka på för att möta klienternas krav på effektivisering och modernisering. “Viktigt att våga sticka ut och vara innovativ.”

Share