KM – från stöd till ledningsfunktion – InfoTorg Juridik

Infotorg har som en del av en juridisk utbildningsserie arrangerat en kurs i knowledge management. Ett 60-tal besökare fick ta del av tips och råd från KM-kunniga talare som Helena Hallgarn och Ann Björk, VQ.

Kursen hölls i Stockholms handelskammares lokaler i Stockholm och besökarna fick lära sig att knowledge management inte längre är bara mallar för smidigare administration, utan går via chats och wikis till omvärldsbevakning med analys av branscher och trender. Det gäller att ligga steget före, både klienterna och konkurrenterna.

Några tips från panelen, bestående av KM-kunniga talare som Helena Hallgarn och Ann Björk, VQ, Christer Häggström och Magnus Sundqvist, Ernst & Young, Carl Brodén, Mannheimer Swartling, David Eriksson, Bisnode och Petter Flink, Lindahl, är att ha kännedom om all den kompetens som finns internt. Det kan vara lätt att känna till personalens kunskapsområden på en advokat- eller revisionsbyrå med få anställda, men svårare med flera hundra anställda. Ingen kompetens får förbli outnyttjad.

Lika viktigt är det att samla kunskap om klienterna. Satsa också på omvärldsbevakning och håll koll på vad som händer på marknaden, både vad gäller klienter och konkurrenter. Genom att analysera trenderna och vad som händer i klientens bransch kan man vara proaktiv med förslag på lönsamma affärer.

Läs hela artikeln här.

Share