Juristerna som hjälper byråerna få klirr i kassan – iKlartext

”Deras råd är guld värda för advokatbyråerna” kunde man läsa för en tid sedan i Dagens Industri. Det handlar om konsultföretaget Virtual Intelligence VQ.

Helena Hallgarn och Ann Björk heter tjejerna bakom företaget och jag träffar dem för en snabb intervju när de är på uppdrag i Stockholm. Bägge har gedigen advokatbyråbakgrund med erfarenheter av att modernisera och effektivisera arbetet.

Behovet av att effektivisera advokatverksamheten har inte varit så stort tidigare, men utvecklingen går fort framåt. Bland annat har IT-stödet utvecklats snabbt och erbjuder många alternativa lösningar. Byråerna börjar inse att det finns stora vinster att göra och nu gör man inte förbättringar bara för att man tycker det är “trevligt och modernt” utan för att man inser att det verkligen finns pengar att tjäna.

– Eftersom det fanns en tydlig marknad och ett behov för den här verksamheten bestämde vi oss för att köra igång och det har varit fullt upp sedan vi började! säger Ann.

Det virvlar en frisk fläkt av pionjäranda  och entreprenörskap när tjejerna berättar vad som är på gång.

– I november arrangerar vi en tvådagars konferens på Grand Hotel i Stockholm, säger Helena. Vi fokuserar på strategier som förbättrar effektivitet och lönsamhet.

– Jättekul! säger Ann, då lanserar vi också en ny produkt, en tjänst.

– Vi har sett behovet av att standardisera, infl ikar Helena, och som ett delmoment i detta gäller det att stödja återkommande grunddokument. Man ska inte behöva ödsla tid på att leta fram sådana när man kan ta fram dem genom att i princip knäppa med fi ngrarna!

Läs hela artikeln.

Share