Konferens om framtidens jurist – InfoTorg Juridik

KM-företaget Virtual Intelligence VQ anordnar i höst en konferens om framtidens förändrade juristroll.

Huvudtalare är Richard Susskind som beskrivs som en guru på området och är författare till boken “The End of Lawyers?”. Därefter följer en debatt med Advokatsamfundets Anne Ramberg och företrädare för advokatbyråer som Hannes Snellman och Setterwalls.

Konferensen VQ Knowledge and Strategy Forum äger rum på Grand Hotel i Stockholm den 4 oktober 2011. Intresset för konferensen är mycket stort. Enligt VQ:s Ann Björk är alla stora advokatbyråer redan anmälda.

Professor Richard Susskind kommer att tala om behovet av förändringar i juristens roll och de nya tjänster för jurister som han tror kommer att utvecklas. Enligt Susskind kommer intelligent användning av teknik kunna utmana eller till och med ersätta traditionell advokatbyråverksamhet. Susskind är professor vid Gresham College i London, rådgivare och författare till ett flertal böcker.

– Richard Susskind ställer mycket sällan upp som talare. Detta är därför ett av få tillfällen att få ta del av hans omvälvande och inspirerande tankar, säger Ann Björk.

Vid en efterföljande debatt deltar bl.a. Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, Christer Danielsson från Danielsson & Englund, Joakim Edoff från Setterwalls och Björn Kristiansson som är delägare vid Hannes Snellman.

Läs hela artikeln här.

Share