Allt hårdare krav på advokatbyråer – InfoTorg Juridik

Om drygt en vecka – den 4 oktober – är det dags för KM-företaget VQ:s konferens om framtidens jurist. Setterwalls verkställande delägare Joakim Edoff är en av deltagarna i paneldebatten med temat “Legal services in the future”.

I debatten deltar även Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, Delphis Stefan Erhag och Björn Kristiansson från Hannes Snellman.

– Advokatbyråer kommer helt klart att finnas kvar men hur man jobbar och med vad kommer att se annorlunda ut. Medarbetare och klienter ställer allt hårdare krav på byråerna som måste jobba hårt – inte bara på själva juridiken – för att svara upp mot förväntningarna och bli framgångsrika. Vi har en spännande men tuff tid framför oss.En avgörande framgångsfaktor är att advokatbyrån kan paketera och tillhandahålla effektiv rådgivning som är snabb, kostnadseffektiv och “to the point”, menar Joakim Edoff. Det duger inte att advokater gömmer sig bakom “om och men” utan vi behöver lämna raka besked och tydliga rekommendationer.

– Kärnan i advokatbyråverksamheten kommer att vara den erfarenhetsbaserade rådgivningen som bygger på advokatens förtroende och omdöme. Det blir allt viktigare att leverera utifrån vad som är viktigt för just den enskilda klienten och situationen. Och det som tidigare sågs som sofistikerat juridiskt arbete har i många fall sjunkit i värde på grund av alla de mallar och standardiserade dokument som finns tillgängliga på marknaden. Sådant arbete får inte kosta så mycket.

För att ställa om verksamheten krävs nya arbetssätt. Enligt Joakim Edoff handlar det mycket om hur man arbetar på insidan av byrån, inte minst om vem som gör vad och hur resurserna utnyttjas.

Joakim Edoff noterar också att fokuset blir större på knowledge management som han ser som en viktig faktor för en byrås framgång:

– Allt kokar ner till KM i bred bemärkelse – man måste se till att den interna kunskap och de erfarenheter som finns på byrån tas tillvara och levereras till nytta för klienterna. I detta ingår att när ett projekt avslutats följa upp med klienten och diskutera vad som fungerat bra och dåligt. Allt fler byråer har börjat med sådana uppföljningar vilket kan tyckas borde vara självklart.

Läs hela artikeln här.

Share