Ny start för juristmarknaden – Legally Business

Fler aktörer som erbjuder nya sorters tjänster – till billigare priser. Marknaden för juridisk konsultation står inför stora omvälvningar.

– Advokatbyråerna måste se över sina arbetssätt i grunden. Tänka över sina processer och vilka tjänster som de ska leverera, säger Helena Hallgarn på konsultföretaget VQ till Legally Business nr 3 2011.

Fler aktörer. Nya tjänster. Och billigare priser för de enklaste tjänsterna. Marknaden för juridisk konsultation håller på att revolutioneras. – Advokatbyråerna kommer att utsättas för en allt aggressivare konkurrens från nya aktörer, säger advokaten Peter Sjögren.

I ett internationellt perspektiv har marknaden börjat förändras i grunden. Nya typer av tjänster dyker upp, som för ett betydligt billigare pris kan erbjuda liknande tjänster som byråerna. Helena Hallgarn är en av grundarna av konsultföretaget VQ som är specialiserade på knowledge management på den juridiska tjänstemarknaden. – Teknken har en väldigt stor betydelse. När den börjar användas mer effektivt måste advokatbyråerna se över sina arbetssätt i grunden. Tänka över sina processer och vilka tjänster som de ska leverera. Det kommer inte längre gå att bara använda sig av timtaxa. Man måste vara tydlig med vilka uppdrag man åtar sig för att kunna prissätta på rätt sätt, säger hon.

Vi har redan sett en trend på att vissa tids- och arbetsintensiva delar av exempelvis stora proceser hanteras i lågkostnadsländer. De större internationella advokatbyråerna togs på sängen av gruvjätten Rio Tintos beslut år 2009 att lägga ut till en leverantör i Indien delar av de uppdrag som man tidigare givit till byråer. Fler och fler internationella företag följer den trenden. En annan växande nisch är rena onlinetjänster. I somras offentliggjorde Google att de har investerat 18,5 miljoner dollar i nättjänsten Rocket Lawyer som bland annat erbjuder juridiska standardformulär.

– Det kommer in fler sådana aktörer och det kommer pressa priserna. Den trenden är tydlig. Och när differentieringen ökar och prispressen blir större så är naturligtvis kunderna de största vinnarna, säger Helena Hallgarn.

Läs hela artikeln här (s 5-10).

Share