Klienterna kräver mer för mindre – Advokaten

Advokaten nr 8 2011 rapporterar från konferensen VQ Knowledge and Strategy Forum i Stockholm i början av oktober, där Richard Susskind presenterade sina teorier, som i stor utsträckning bygger på forskning bland bolagsjurister. Det är inga små krav klienterna ställer, påpekade Susskind. Men han fick inte stå oemotsagd vid konferensen. Vid den paneldebatt som följde Susskinds föredrag pekade Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg på att advokatverksamheten är reglerad i lag och bygger på förtroende, och därför aldrig kan bli helt som andra branscher.

Klienterna kräver allt mer av sina advokater, men vill betala allt mindre. För att lyckas med den ekvationen behöver de affärsjuridiska advokatbyråerna ändra sitt arbetssätt drastiskt och bli mer som andra företag. Det hävdar professor Richard Susskind, specialist på effektivisering och IT-användning i juridisk verksamhet.

Richard Susskind är van vid att skaka om advokater. I sin bok The End of Lawyers? från 2008 förutspådde han hårdare tider för advokatbyråerna. Bara genom att ta till sig den nya tekniken och hitta nya, effektivare sätt att arbeta kan advokatkåren vara fortsatt framgångsrik, hävdade Susskind i boken.

Enligt Susskind blir det en tydlig krock mellan dessa krav och advokatbyråernas strävanden. För medan klienterna tjänar på standardiserade lösningar, förebyggande arbete, onlinetjänster och samarbete kring juridiska frågor försöker de etablerade advokatbyråerna fortfarande sälja sin kunskap i form av så mycket högkvalificerad, individuell rådgivning och konflikthantering som möjligt.

– Tänk om vi kan förmedla kunskapen på nya, snabbare och effektivare sätt. Det är min mission i livet att visa att man kan göra det, sa Susskind.

Richard Susskind vill på många sätt tona ned advokatverksamhetens särart. Men han fick inte stå oemotsagd vid konferensen. Vid den paneldebatt som följde Susskinds föredrag pekade Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg på att advokatverksamheten är reglerad i lag och bygger på förtroende, och därför aldrig kan bli helt som andra branscher.

Share