VQ talar på konferens om Juridiska tjänster via webben

Konferensen Juridiska tjänster via webben – drivkrafter och överväganden anordnas i samarbete med Institutet för rättsinformatik vid Stockholms universitet och Svenska Föreningen för IT och Juridik (ADBJ). VQ medverkar som talare på ämnet ”Law as a service”.

Share