Advokatbyråer checkar in i London – Realtid.se

”I London pågår också många intressanta diskussioner om utvecklingen av alternativa juristtjänster”, säger Helena Hallgarn som föreläst om hur advokatbyråer bör utnyttja it för att överleva på eventet LawTech Futures i London.

Helena Hallgarn, som är en av medgrundarna till Stockholmbaserade Virtual Intelligence VQ, föreläste under parollen “Earning money whilst you sleep”.

– Jag talade om utvecklingen av juristtjänster och möjligheten för advokatbyråer att utveckla sin affärsmodell till att även sälja mer standardiserade tjänster som online-tjänster.

Hon berättar även att Bolagsrätt Sundsvall och Elmzell nu säljer standardiserade tjänster som komplement till deras övriga rådgivningsverksamhet och betonar att om inte byråerna gör detta kommer andra aktörer att göra det istället.

– Det är bara att se på musikindustrin och bokhandlarna där man inte klarat av omställningen till konkurrensen från den digitala världen och on-line tjänster.

På eventet i London var det många framtidsspanare som talade om hur trender och utvecklingen av juristtjänster går.
– Två huvudtalare tog upp många intressanta trender såsom utvecklingen av nätverkssamhället samt hur data och information blir alltmer fri då man kan få tag på dokument och annat via Google. Företagen och byråerna måste därför fokusera på förpackning och hela tiden leverera mervärden, säger Helena Hallgarn.

Över huvud taget anser hon att det pågår många intressanta diskussioner om utvecklingen av alternativa juristtjänster i London, bland annat efter den nya lagstiftningen som tillåter externa investerare i advokatbyråer vilket leder till att helt nya aktörer kan och får bygga upp konkurrerande advokatbyråverksamhet.

– British Telecom ska till exempel bygga en juristavdelning som både servar internt men även tar externa kunder, säger Hallgarn.

– Men i och med att Advokatsamfundet ställer sig helt avvisande till möjligheter för andra än advokater att äga och bedriva advokatverksamhet så är detta en diskussion som inte alls förs i Sverige.

Läs hela artikeln här: Advokatbyråer checkar in i London

Share