Industrirapport “Bransch i förändring” – Realtid.se

Ett nytt nummer av det finansiella magasinet Industrirapport finns nu ute med temat “Bransch i förändring”. Magasinet innehåller bl. a. ett reportage om Helena Hallgarn och Ann Björk, som intervjuas om sin nya verksamhet i knowledge management-företaget Virtual Intelligence VQ.

Magasinet Bransch i förändring, Industrirapport Nr 2 från Realtid, innehåller intervjuer med personer på toppositioner inom banker, private equity, kapitalförvaltare, teknikbolag liksom en rad politiker, branschföreträdare, advokater, revisorer och forskare.

I industrirapporten listas också 46 nystartare i branschen som vågar trotsa krisen och den regulatoriska vågen.

Bland annat intervjuas VQ:s Ann Björk och Helena Hallgarn om hur de i finanskrisens kölvatten lämnade Vinge för att starta det egna konsultbolaget Virtual Intelligence VQ i mars 2010, med övertygelsen om att affärsjuridiska tjänster kan – och bör – bli billigare med hjälp av effektiva it-lösningar. Affärsidén går delvis på tvärs mot hur en klassisk affärsjuristbyrå arbetar.

I sin senaste it-tjänst, VQ Legal, erbjuder de en digital jurist som plockar fram nödvändiga dokument för bolags- och arbetsrättsliga ärenden. Vid exempelvis en nyemission kan det röra sig om 15 olika dokument som ska produceras. Därmed kan en stor del av den traditionella dokumenthanteringen på en byrå standardiseras och effektiviseras istället för att biträdande jurister ska sitta uppe långa nätter för att ta fram nödvändiga dokument. VQ Legal används av flertalet av de stora affärsjuridiska byråerna. De två grundarna betonar att tjänsten inte levererar standardformulär – något som de inte tror fungerar i den här branschen – utan är byggt utifrån strikt juridisk logik.

Sedan starten för två år sedan har de vidgat sitt verksamhetsområde kring huvudidén om branschens digitala förändring. Förutom it-tjänsten och affärsrådgivning anordnar VQ konferenser om teknik och advokatrollen. I november är det dags för tredje upplagan av VQ Knowledge and Strategy Forum på Berns i Stockholm.

– Vi har etablerat oss väl på den svenska marknaden när det gäller kunskapshantering, effektivisering och förändrade juristtjänster, säger Helena Hallgarn. Vår nya tjänst har vi börjat rucka på branschen. Det finns numera ett helt nytt sätt att jobba med ärenden. När det gäller den bolagsrättsliga delen har vi visat hur man, kvalitetssäkrat, kan effektivisera arbetet. Det kan i sin tur leda till att användarna själva tänker ut nya sätt att förändra saker på.

– Vi ser en tillväxtpotential i takt med att fler klienter efterfrågar fast pris. I England har flera byråer försökt att använda en liknande tjänst. Men tekniken bakom, att bygga den juridiska logiken, kräver lång erfarenhet och är rätt svår, säger Ann Björk

Share