Unikt skiljedomsprojekt – InfoTorg Juridik

Idag lanseras Swedish Arbitration Portal – en webportal som ger fri tillgång till engelska översättningar av svenska domar som rör skiljeförfarande. En unik samling, enligt Nina Berggren som är ansvarig för projektet. Bakom portalen står Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut i samarbete med Virtual Intelligence VQ och JP Infonet.

– Vi har tänkt lansera den här tjänsten länge. Många internationella skiljeförfaranden avgörs i Sverige – i så många som hälften av målen är åtminstone en part utländsk. Trots detta har svenska domar som rör skiljedomsfrågor inte funnits tillgängliga för en internationell publik, säger Nina Berggren.

Enligt Nina ökar efterfrågan på översättningar av denna typ av domar i takt med att Sverige tar en större plats i den internationella skiljeförfarandevärlden.

– Genom att använda portalen kan ombud och parter som processar i Sverige få ta del av svensk praxis för skiljedomsfrågor, däribland vad som gäller vid klander av domar, säger hon.

För tillfället finns drygt trettio översatta domar publicerade i portalen. Man har gjort ett urval bakåt i tiden och översatt och publicerat de principiellt mest viktiga domarna. Tanken är att portalen fortlöpande ska fyllas på med aktuella och viktiga domar från alla instanser relaterade till svenska och internationella skiljeförfaranden.

– Vi kontaktar dessutom advokatbyråer för att fånga in översättningar som gjorts för klienters räkning i samband med en domstolsprocess som rör skiljeförfarande, säger Nina Berggren.

Läs hela artikeln här: Unikt skiljedomsprojekt

Share