Advokaternas nya verklighet – Realtid.se

Juristbranschen står inför stora utmaningar. Nya affärsmodeller och tankesätt behövs i en föränderlig värld. Det uppmärksammades på konferensen VQ Knowledge and Strategy Forum.

Amerikanskan Susan Hacketts budskap är att marknaden för juridiska tjänster står inför en rad förändringar och det är hög tid att advokater börjar ändra sitt sätt att tänka för att fortsätta driva framgångsrika verksamheter.

Framför allt måste advokater i mycket större utsträckning börja anpassa sig till hur deras klienters behov och krav förändras, menar hon.

Susan Hacket är själv jurist och har mer än 20 års erfarenhet av arbete med affärsutveckling i juristbranschen. Framför allt inom organisationen the Association of Corporate Counsel (ACC). Numera driver hon egen konsultfirma och är en flitig talare världen över.

På tisdagen talade hon på VQ Knowledge and Strategy Forum.

Trenden är att fler och fler anlitar “icke-jurister” för att utföra administrativa och rutinmässiga arbetsuppgifter. Fler och fler företag upptäcker att de kan få de här tjänsterna både snabbare och billigare och av minst lika hög kvalitet hos andra än de dyra advokatbyråer de har brukat anlita, menar hon.

Att det går att göra snabbare och billigare beror till stor del på att de här företagen kan fokusera på enstaka delar i en process och utveckla rutinerna till att bli snabbare och snabbare i en utsträckning som många advokater inte kan, säger Hackett.

En av de viktigaste frågorna för advokatbyråernas överlevnad tror Susan Hackett är den om prissättning. Att dyrt ta betalt för samma kunskap om och om igen anses inte längre ok.

VQ Knowledge and Strategy Forum anordnas för tredje året i rad och hölls i år på Berns i Stockholm. Initiativtagare är Ann Björk och Helena Hallgarn som lämnade Vinge för att starta det egna företaget Virtual Intelligence VQ för 2,5 år sedan. Det övergripande temat är varje år “Juristbranschen i förändring”, men ur olika synvinklar.

I år var deltagarantalet större än någonsin och samtliga 180 platser i Berns auditorium var bokade. Deltagarna är bolagsjurister, byråjurister, konsulter, akademiker med flera.

-Vi har vuxit mycket sedan starten. Siktet är inställt på att det här ska bli en konferens i internationell toppklass, säger Ann Björk.

Läs hela artikeln här: “Advokaternas nya verklighet”

Share