Moderna och effektiva advokatbyråer – krönika, InfoTorg Juridik

Hur moderna är våra svenska advokatbyråer? Flera advokatbyråer talar nu om alternativa prismodeller med argumentet att det inte i längden går att enbart fokusera på debiterbara timmar. En del byråer har också börjat använda sig av olika fastpris-upplägg, men innebär det att de har moderniserat och framtidsanpassat sig till den nya marknaden för juridiska tjänster?

Förändrade prismodeller är i grunden rätt ointressant om det inte bygger på ett mer kostnadseffektivt arbetssätt som i slutändan leder till lägre kostnader för kunden. Hur långt har vi egentligen kommit med att modernisera det juridiska arbetet?

I krönikan diskuterar vi incitament för att utarbeta effektiva arbetsprocesser och användande av teknikstöd för att produktifiera tjänster, hur bolagsjuristföreningen i USA bidrar till att driva utvecklingen av en mer effektiv hantering av det juridiska arbetet, om KIA Motors chefsjurist som tekniktestar de advokatbyråer de upphandlar tjänster av och hur British Telecom drastiskt har minskat sina juristkostnader samtidigt som bolagsjuristerna har kunnat fokusera på mer värdeskapande och kvalificerade arbetsuppgifter.

Istället för att  fokusera på prissättningsfrågor bör fokus för advokatbyråer ligga på hur arbetet kan bli mer produktivt; hur vi kan utveckla ett arbetssätt med effektiva arbetsprocesser och IT-lösningar där vissa arbetsuppgifter produktifieras. Prissättningen kan då vila på solid grund som säkerställer fortsatt god lönsamhet för byrån. De byråer som vill ligga i framkant bör som första prioritet ha frågan om produktivitet på sin agenda. Hur kan vi säkerställa att vi kan hantera även enklare delar av ett ärende på ett kostnadseffektivt sätt?

Läs hela krönikan här: Moderna och effektiva advokatbyråer

Share