Juridisk app-tävling avgjord – InfoTorg Juridik

I förra veckan korades vinnaren i juristtävlingen “Law as an app”, som ägde rum vid Juridiska institutionen på Stockholms universitet, med en domarpanel bestående bland annat av Helena Hallgarn och Ann Björk, VQ.

Under vårterminen diskuterar studenterna vid Magisterprogrammet Law & Information Technology olika tekniska applikationer som påverkar juridik och jurister, till exempel juridisk informationssökning, rättsautomation, informationssäkerhet, sociala medier och riskanalys.

I år avslutades kursen för första gången med tävlingen “Law as an app”, där studenternas uppgift gick ut på att föreslå en idé för en juridisk tjänst eller app som kan vara av nytta för privatpersoner, företag och/eller jurister. Avgörande var om appen var originell, men det stod studenterna fritt att välja ämne och jurisdiktion.

En domarpanel bestående av Helena Hallgarn och Ann Björk, Virtual Intelligence VQ och Johan Kahn, Delphi, kunde så till slut – och i tuff konkurrens – utse den slutliga vinnaren, ProfileMe, som utarbetats av studenterna Akbar Khan, Arian Mohajer, Jonathan Orchard och Peter Slezak.

Vinnarappen möjliggör för en användare att se vilken profil som skapas av henne eller honom via olika så kallade reklam-trackingtjänster. Appen gör det möjligt att se hur profilen har skapats och även bestämma på vilket sätt profilen blir tillgänglig för olika tjänster.

Läs hela artikeln här: Juridisk app-tävling avgjord

Share