Ändrat arbetssätt för advokater – Affärsvärlden

VQ har intervjuats av Affärsvärlden om digitalisering på juristmarknaden. Tyvärr har artikeln fått en olycklig rubrik som helt missförstått budskapet. Advokater kommer INTE att bli överflödiga. Tvärtom! Däremot kan arbetssättet behöva förändras.

VQ:s Helena Hallgarn har intervjuats av Affärsvärlden angående digitalisering och förändrat arbetssätt på juristmarknadnen. Som helhet ligger juridikområdet efter andra branscher när det gäller digitalisering. Men nu sätter det fart.

– Advokater behöver börja utnyttja teknik bättre för informationsinhämtning ocfh rutinuppgifter, och själv fokusera på analysen ihop med erfarenheten. Förändringen är inget hot utan en möjlighet, det handlar om att ge mervärde till kunderna, förklarar Helena Hallgarn.

– Fortfarande behöver man ha experter som kan tolka informationen och koppla på en bredare erfarenhet. Däremot måste man börja dela upp olika typer av tjänster. Enklare arbeten kan göras med digitala mallar, medan advokaterna tar de mer komplexa frågorna.

Trots detta har artikeln tyvärr fått en helt missvisande rubrik om att  advokater skulle blir överflödiga. Tvärtom ser vi tydligt att behovet av juridisk rådgivning blir allt större i takt med ökad globalisering och allt mer komplex lagstiftning med mer tillsynsregleringar och krav på riskhantering och etiska handlingsregler.

Helena Hallgarn har arbetat med frågor i gränslandet mellan it och juridik i mer än 16 års tid. Först på advokatbyråerna Mannheimer Swartling, Gernandt & Danielsson och Vinge, nu i egen regi med kollegan Ann Björk på Virtual Intelligence VQ. VQ har som vision att visa hur man kan förändra och effektivisera juristyrket, genom affärsutveckling och modern teknik.

– I VQ Legal bygger vi ihop it och juridik med själva arbetsprocessen. Ingen av våra konkurrenter har tagit det så långt.

Läs hela artikeln här: Advokater blir snart överflödiga

Share