Revisorerna blir jurister – Affärsvärlden

VQ:s Helena Hallgarn intervjuad av Affärsvärlden om hur revisorerna nu tar sig in på advokatbyråernas marker även i Sverige samt hur marknaden påverkas av digitalisering och ökat effektivitetsfokus.

I artkeln berättar Helena Hallgarn, grundare Virtual Intelligence VQ, att hon inte tror på ett paradigmskifte inom kort, men däremot på en successiv förändring. Framför allt, tror hon, kan den juridiska produkten eller tjänsten ses som vilken annan tillverkningsprocess som helst och därför brytas ner i olika delar. Redan nu används informationsteknik och standardiserade lösningar bland annat inom företagstransaktioner.

I artikeln interjvuas även Marcus Nivinger, Ernst & Young, Jan Dernestam, Mannheimer Swartling, och Jim Runsten, Synch Advokat.

Jim Runsten berättar att han ser en tydlig utveckling inom affärsjuridiken där man går mot en ökad digitalisering. Även Jan Dernestam berättar att Mannheimer Swartling har utvecklat sina processer och sitt it-stöd och att de även outsourcar enklare ärenden som kan hanteras mer kostnadseffektivt.

“Affärsjuridiken har tagit steget ut ur den svarta lådan och börjat avmystifierats,” säger Helena Hallgarn. “Nu måste verksamheten bli mer effektiv, använda moderna arbetssätt och affärsmetoder som andra branscher.”

Läs hela artikeln från Affärsvärlden här: Revisorerna blir jurister

Share