Automatiseringen av juridiskt arbete kommer fortsätta – legaltech.se

Reportage från VQ Forum och intervju med VQ:s Ann Björk om den förändrade juristmarknaden.

Artificiell intelligens, big data och onlinetjänster var återkommande teman när den sjätte upplagan av VQ Forum gick av stapeln.

Robotar som fattar beslut med hjälp av big data och självlärande algoritmer gör inte bara jobbet snabbare än oss, de gör det bättre. Sara Öhrvall, konsult, entreprenör och styrelseproffs med ett förflutet inom Bonnierkoncernen, inledde VQ Forum med att tala om digitaliseringens konsekvenser för tjänstesektorn. Keynotetalaren Jordan Furlong var inne på samma spår:

– Online, automation and artificial intelligence – they’re all here. We’re going to see an entire new world.

Furlong menar att teknikutvecklingen får konsekvenser inte minst för byråkulturen. Enklare arbetsuppgifter kommer rationaliseras bort och konkurrensen från nya aktörer öka.

– Intresset för frågor rörande teknik, innovationer och nya affärsmodeller har ökat markant för varje år, säger Ann Björk, medgrundare av VQ.

– Vi har också märkt en tydlig attitydförändring från skepsis och nästintill förnekelse att branschen kommer förändras till en stor medvetenhet och intresse, men även oro, för de förändringar som sker på marknaden internationellt. De första åren var nästan alla deltagare från advokatbyråer, men de senaste åren har bolagsjuristerna ökat stort i antal.

– Vi upplever att det finns en ganska stor oro på marknaden. De flesta inser att förändring behövs, men eftersom verksamheten fortfarande är lönsam är det svårt med förändringsarbete. Det innebär också en väldigt stor omställning att förändra affärsmodellen för en hel bransch och att våga ta steget att lämna fokuset på debiterade timmar och istället fokusera på vad som är värdeskapande för klienterna, säger Björk.

– Det krävs också att klienterna är mogna för förändringen. Många säger sig vilja ha fasta priser eller andra alternativa prismodeller, men det ställer höga krav både på advokatbyråerna och klienterna att definiera uppdraget, vilka tjänster och vilket resultat de förväntar sig. I slutändan blir det ofta någon form av timbaserad modell ändå.

– Det är också svårt att överge den timbaserade modellen, eftersom även interna incitamentsprogram bygger på den, såsom t.ex. bonussystem, karriärssteg, delägarutvärderingar etc. För att kunna förändra affärsmodellen fullt ut gäller det att även hitta en modell internt för att utvärdera och premiera jurister utifrån effektivitet och värdeskapande, istället för antalet nedlagda timmar.

Läs hela bloggposterna på legaltech.se:

Share