Lunds juridikstudenter får lära sig teknik – ComputerSweden

Tech Academy Lund är en ny satsning för att öka förståelsen för teknik hos studenter på juristutbildning i Lund. VQ medverkar som föreläsare och ska bl.a. tala om hur man kan applicera nya tekniker som Blockchain, AI, Smart contracts m.m. i juridiken och vilka trender man ser i branschen.

I ComputerSweden intervjuas initiativtagare och projektledare Linn Alfredsson om det fantastiska initiativet:

”Jag vill slå ett slag för att få in mer tech-relaterade inslag i juridikutbildningen. Vi behöver preppa morgondagens jurister för utvecklingen går fort, säger Linn Alfredsson, jurist med examen från Lund och en master inom Law and Technology från amerikanska University of California Berkeley, School of Law.”

Förutom att jurister ger de legala aspekterna så deltar också en mängd företag som berättar om hur de använder tekniken och hur den införlivas med deras processer – bland annat deltar Microsoft, Ikea, Sony, Izettle, VQ Legal och Nasdaq.

Läs hela artikeln här: ”Blockkedja och AI – nu ska Lunds juridikstudenter få lära sig teknik”

Share