VQ talar på AI-dagen den 22 maj

Helena Hallgarn och Ann Björk, VQ, medverkar som talare på AI-dagen den 22 maj i Stockholm, med fokus på hur AI, kognitiva system och Robotic Process Automation (RPA) kan effektivisera de flesta typer av verksamhet

På konferensen kommer olika cases visas upp som exempel på användningsområden och med fördjupande diskussioner och föredrag kring hur AI har potential att förändra företag och offentlig sektor i positiv riktning, hur man identifierar vilka interna processer som lämpar sig bäst för AI och hur man säkerställer att genomförandet landar väl i organisationen m.m. Vi kommer bl.a. att berätta om vårt Vinnova-finansierade projekt för att bygga en AI-plattform som kan analysera svenska avtal och dela med oss av erfarenheter från digitalisering i en konservativ bransch.

Se mer information om programmet och alla talarna här: AI-dagen

Share