VQ håller KM-workshop på Bolagsjurist-konferens

VQ håller heldags workshop med praktisk inledning till framgångsrikt arbete med KM på konferensen Bolagsjurist den 10 februari 2011.

IBC Euroforum anordnar den 8-10 feruari 2011 konferens Bolagsjurist med fokus på de utmaningar som rollen som juridisk rådgivare medför. Konferensen är en mötesplats för bolagsjurister och chefsjurister.

Den 10 februari håller Ann Björk och Helena Hallgarn på VQ en heldags workshop under ämnet “Praktisk inledning till framgångsrikt arbete med Knowledge Management (KM)”. Workshopen kommer bl a att behandla följande frågor:

Hur går du praktiskt tillväga för att bättre ta tillvara kunskapskapitalet
på din juristavdelning? Workshopen ger dig förutsättningarna – ett förbättrat stöd för standardisering och ökat erfarenhetsutbyte – men hur når du dit?

Denna interaktiva heldagsworkshop, med diskussioner och praktiska exempel, är utformad för att ge dig en introduktion
till KM och möjlighet att få:

  • Identifiera de frågor som kan påverka ett framgångsrikt KM-arbete
  • Förståelse för hur du kan utveckla rätt KM strategi till ditt företag
  • De viktigaste aspekterna kring hur du kan organisera KM-arbetet på din avdelning/ditt företag
  • Förståelse för hur ett bra IT-stöd kan utgöra en hävstång för KM-arbetet
  • Olika synsätt på KM och dess praktiska tillämpning
  • Insikt i hur du kan stödja hela affärsverksamheten genom utvecklingen av olika KM-verktyg som utgör en kombination av människor, processer och IT-stöd
  • Redogörelse för olika möjliga KM-verktyg som kan vara tillämpliga
  • Idéer kring hur kulturen kan förändras till att bli mer kunskapsdelande genom införande av olika incitament
Share