Jobbtrend trådlöst och kontorslöst – Handelskammartidningen

Handelskammartidningen har träffat Ann Björk och Helena Hallgarn, Virtual Intelligence VQ, som följer den nya trenden att arbeta modernt och flexibelt.

Handelskammartidningen träffar Helena Hallgarn och Ann Björk på Grand Hôtel, där en kopp kaffe kostar 49 kronor. De två representerar en trend av hög-presterande mobil-professionella som har råd med både dyrt kaffe och kontor, men avstår.

Helena Hallgarn och Ann Björk är kollegor sedan sju år, med ett par decenniers erfarenhet på landets bättre advokatbyråer i ryggen. Tillsammans har de startat Virtual Intelligence VQ som sysslar med rådgivning i it-frågor åt advokatbyråer.

– Det finns andra saker än kontor att prioritera, som konferenser och fortbildning, säger Ann Björk.

– Vi jobbar med att ta fram nya it-lösningar och är själv levande exempel, säger Helena Hallgarn.

Läs hela artikeln (sid 24-27).

Share