Stora utmaningar väntar advokatbyråerna – InfoTorg Juridik

Juristbranschen befinner sig i ett stormigt skede just nu. Det menar den amerikanska före detta bolagsjuristen Susan Hackett, som var en av huvudtalarna på dagens juristkonferens VQ Forum om trender på marknaden för juristtjänster.

– Framtiden för advokatbranschen är ljus, men det man har gjort tidigare är inte nödvändigtvis det som kommer att bli framgångsrikt i fortsättningen, konstaterade Susan Hackett i sitt anförande på dagens konferens som arrangerades av Virtual Intelligence VQ.

Enligt Hackett, som har arbetat länge med utvecklings- och förändringsarbete, måste såväl advokatbyråer som juristavdelningar ute på bolagen anpassa sig till en rad nya förutsättningar inom de närmsta åren.

Hon pekar på ett antal svagheter i den traditionella juristrollen. Hennes erfarenhet är bland annat att jurister inte alltid tänker ur klientperspektivet. Ofta saknas affärsmässigt tänkande och juristerna tenderar att bli riskaverta individualister, menar Hackett. Advokatbyråernas affärsmodeller är skapade för att passa juristerna, snarare än klienterna. Det som belönas på advokatbyråerna är att dra in stora ärenden snarare än att ge bra legal rådgivning. Nu måste byråerna förändra sitt sätt att arbeta gentemot företagen och bolagsjuristerna, för att inte bli utkonkurrerade.

Hackett, som har lång erfarenhet som bolagsjurist, menar att bolagsjuristerna måste stärka sin roll, dels genom att ta över mer av företagens juridik, dels vid upphandling av externa juristtjänster. Hon ser också nya aktörer på marknaden där tjänster som tidigare utförts av jurister, nu utförs av andra personer utan formell juridisk utbildning. Det rör sig om såväl administrativa juridiska tjänster som avtalsgranskning.

– Detta är en marknad som kommer att växa enormt de närmsta åren, spår Susan Hackett.

Hela artikeln från InfoTorg Juridik: Stora utmaningar väntar advokatbyråerna

Share