Reflektioner från LegalTech New York – legaltech.se

VQ:s Helena Hallgarn sammanfattar sina tankar från eventet som har utvecklats till att vara en av de största mötesplatserna i USA för de som är intresserade och engagerade i IT-utvecklingen inom juristsektorn.

Hur tillvaratar advokatbyråer möjligheterna att använda IT-verktygen effektivt för att säkra sin konkurrenskraft?

Förra veckan genomfördes det stora årliga eventet LegalTech i New York. Det pågick under tre dagar med ett mycket stort antal utställare, ett antal stora huvudföredrag och ett mycket stort antal mindre seminarier av skilda slag. Eventet har utvecklats till att vara en av de största mötesplatserna i USA för de som är intresserade och engagerade i IT-utvecklingen inom juristsektorn.

 

VQ:s Helena Hallgarn deltog på eventet och har delat med sig av sina reflektioner på legaltech.se i “Reflektioner från LegalTech New York”.

Några av reflektionerna är att om byråerna ska kunna ta steget vidare och verkligen tillvarata och bättre anpassa befintliga IT-system, väsentligt förändra arbetssättet samt utveckla nya lösningar, så bör de nog se till att de bättre tar tillvara jurister med god IT-kompetens. Om juristerna har erfarenhet av det juridiska arbetet och arbetssättet har de en bättre utgångspunkt för att förändra och förnya detsamma samt kanske hitta lösningar för att undvika visst standardiserat arbete. Byråerna kanske därför borde stimulera vissa jurister att läsa lite fördjupande kurser kring IT och logiska analyser för att därmed vidga sin kompetens och därmed kunna satsa på att verkligen kunna komma vidare med sin verksamhetsutveckling.

Share