Tonar ner hotet från juridikrobotarna – Realtid.se

Höga löner och arbetstillfällen kan bli lidande av digitaliseringen av juristbranschen. Men hotet ifrågasätts. Klart står dock att datorerna redan har övertaget i vissa lägen. “Att göra en nyemission med ett digitalt verktyg kan idag ta 15 minuter”, säger VQ:s Helena Hallgarn.

Realtid.se skriver idag om vad robotarnas intåg innebär för juristbranschen, med intervju med VQ:s Helena Hallgarn samt Jim Runsten på Synch, som en uppföljning från de diskussioner om digitalisering som fördes på förra årets VQ Fourm.

Även om efterfrågan på juridiska tjänster i stort bara fortsätter att öka menar Helena Hallgarn att de traditionella advokatbyråerna kommer att behöva vara på sin vakt när förändringen väl sker – annars finns risken att nya aktörer kommer in och tar stora marknadsandelar.

– Den totala efterfrågan på juridiska tjänster minskar inte, men däremot sker det en förskjutning eftersom man får allt fler alternativ. Det kommer fler och fler onlinetjänster samt olika typer av alternativa leverantörer, och därmed minskar ju andelen som går till de traditionella byråerna, säger Helena Hallgarn.

– Det finns mer lättillgängliga tjänster även i de segment där man tidigare kanske ansett att man inte har råd eller har prioriterat att köpa juridiska tjänster. Där finns det ju en annan tillgänglighet om man enkelt och billigt kan köpa det. Så en positiv effekt av digitaliseringen och den här utvecklingen är ju att tillgången på juridik kan öka, fortsätter hon. När det börjar komma lösningar som visar att du kan utföra vissa uppgifter på ett annat sätt, då blir det ju inte konkurrenskraftigt att göra det manuellt. Att göra en nyemission med ett digitalt verktyg som VQ Legal kan idag ta 15 minuter, istället för flera timmar, och det är klart att det påverkar arbetssättet i branschen.

Läs hela artikeln från Realtid.se här: “Tonar ner hotet från juridikrobotarna”

Share