Framtidens advokat – Affärsvärlden

Arbetet med artificiell intelligens är ännu i sin linda på den svenska juristmarknaden, men när byråernas klienter sparar advokattimmar genom att installera egna smarta tekniska lösningar är det dags att visa framfötter, skriver Helene Rothstein i senaste numret av Affärsjuridik. I artikeln om framtidens advokat intervjuas bl.a. VQ:s Helena Hallgarn.

Juristbranschen i Sverige kan delas in i två segment: ett som arbetar på internationella marknader där man konkurrerar med utländska aktörer, och en mer intern juridisk marknad. Den internationella marknaden har starka aktörer som stora internationella advokatbyråer och investmentbanker. De kan investera mycket i AI-system för att effektivisera och förändra arbetssättet.

“Med utvecklingen inom AI kan det bli svårt för mindre svenska byråer att konkurrera på sikt. Den interna svenska marknaden för juridiska tjänster är annorlunda än den internationella eftersom system behöver anpassas efter svensk juridik och det svenska språket,” säger Helena Hallgarn, medgrundare av Virtual Intelligence VQ som står bakom den juridiskt intelligenta tjänsten VQ Legal.

I artikeln intervjuas även några av MP:arna på de svenska byråer som kör pilotprojekt med AI-lösningar, t.ex. DLA Piper, Vinge, Mannheimer Swartling och Vinge. DLA Piper har sedan sommaren 2016 arbetat med att implementera Kira Systems i sin globala verksamhet och innovationschefen Adam Hembury berättar att det snabbt håller på att bli ett verktyg för att förbättra advokatbyråns legala och rådgivande roll inom internationell rätt och avtal. Både Jan Dernestam på Mannheimer Swartling och Paula Röttorp på Hannes Snellman ser en stor potential för AI som arbetsverktyg. Maria-Pia Hope på Vinge ställer sig också positiv till digitaliseringen, inte minst automatiseringen, och byrån har nu börjat titta på AI-lösningar för bl.a. due diligence.

Digital transformation, och särskilt AI-lösningar, kommer även att vara i huvudfokus på årets VQ Forum som går av stapeln den 19 oktober på Grand Hotel i Stockholm.

I andra artiklar i senaste numret av Affärsjuridik berättas även om hur jurister verkar få en alltmer framträdande roll – inte bara i bolagen utan också som partner i ett företagsbygge – samt vem som korades till Årets bolagsjurist 2017 m.m.

Affärsjuridik nr 1, 5 april 2017 är en bilaga till senaste numret av Affärsvärlden och finns att köpa i butik eller via www.affarsvarlden.se.

Share