Vinnova ger finansiellt stöd till TrueAgreement

Vinnova har idag gått ut med nyheten att de ger sammanlagt 59 miljoner kronor till utvecklingsprojekt, där flera av projekten handlar om artificiell intelligens. Ett av projekten som särskilt förs fram är glädjande nog vårt projekt TrueAgreement. Med Vinnovas finansiella stöd kan vi nu fokusera på detta projekt, vilket känns otroligt inspirerande och roligt!

TrueAgreement syftar till att förklara innebörden och konsekvenser av avtal och ge juridiska rekommendationer. Tanken är att den ska komplettera vår avtalsrobot VQ Legal, för att även bistå med att analysera redan skrivna avtal.

Läs mer om Vinnovas stöd här: 59 miljoner till innovation i små och medelstora företag

Share