Från analog till digital – Vinnova satsar på legaltech

Vinnova kommer under året att göra en särskild satsning på LegalTech och ge bidrag för innovationsprojekt i syfte att utveckla en prototyp för en digitalt möjliggjord tjänst som kan förändra juristbranschen.

Målsättningen med den riktade utlysningen är att bidra till ökade samarbeten med andra typer av aktörer, som techbolag, för gemensamma utvecklingsprojekt som med hjälp av ny teknik kan leda till innovation av hela branschen:

“Digitaliseringen medför möjligheter dels genom mer komplex juridik, dels genom att nya rättsfrågor expanderar marknaden. Nya arbetsprocesser och verktyg innebär att arbete kan utföras snabbare med en högre kvalitet, nya spelare med nya affärsmodeller utmanar de etablerade aktörerna och det kan gå mycket fort att vända upp och ner på en marknad. Samtidigt saknas ofta kompetens inom digitalisering, projektledning, ledarskap och affärsutveckling hos de etablerade leverantörerna av juridisk rådgivning.”

Vinnova har även tidigare under året i beslutat att bevilja Virtual Intelligence VQ närmare 2 miljoner kronor i stöd för utvecklingen av TrueAgreement, en AI-plattform som förklarar innebörden och konsekvensen av avtal och som kan ge användaren juridiska rekommendationer.

Stödet till VQ:s utvecklingsprojekt beviljades på separata innovationsgrunder och ligger utanför den nu utlysta särskilda satsningen på legaltech. Sammantaget blir det därmed en väldigt stor och välkommen satsning från Vinnovas sida under året på ge stöd för att digitalisera juristbranschen som det ska bli spännande att följa resultatet av.

Ansökningsförfarandet är nu påbörjat och pågår fram till och med den 11 september. Beslut meddelas den 31 oktober med projektstart från den 9 november.

Läs mer här: Utlysning från analog till digital

Share