Ny teknik sätter press på affärsmodellerna – Dagens Industri

I Dagens Industri idag intervjuas VQ-grundaren Helena Hallgarn om hur digitaliseringen påverkar juristbranschen. Hon ser fyra sätt på vilket ny teknik främst förändrar juridiken:

Nya affärsmodeller – Inom familjejuridiken har företagen redan börjat experimentera med så kallade omnikanaler, nu är samma sak på väg inom affärsjuridiken.

Ökad tillgänglighet – Genom digitala tjänster kan man leverera billigare tjänster till fler personer. Det öppnar upp för fler att ta del av juridiken.

Samverkan – För att få effekt av digitaliseringens möjligheter krävs samverkan både mellan aktörer inom juridiken och mellan juridik och it.

Förändrad roll – Digitaliseringen gör också att jurister måste bli tydligare i sin roll, antingen specialiserar man sig eller så blir man mer av en projektledare för klientens juridiska behov.

Helena Hallgarn poängterar dock de stora vinsterna med digitaliseringen, både för jurister och klienter:

“Branschen har alltid varit rädd för standardiseringar och förenklingar, men det gynnar klienten och innebär bara att juristen måste kliva upp på värdekedjan. Behovet av duktiga jurister kommer alltid att finnas.”

Share