VQ: Lyft blicken och förändra det juridiska erbjudandet – legaltech.se

Nästa vecka är det dags för det tionde, och sista, VQ Forum. Fredrik Svärd bad därför Helena Hallgarn och Ann Björk att summera sina tio år med VQ Forum för legaltech.se och att blicka framåt mot nästa fas i digitaliseringen av juristbranschen.

– Nu när vi blickar tillbaka och sammanfattar dessa tio event är vi mycket stolta över hur vi har lyckats skapa uppmärksamhet och intresse för innovation och affärsutveckling på ett sätt som inte fanns alls när vi startade igång VQ Forum och hur vi lyckats skapa en mötesplats där olika aktörer på juristmarknaden har kunnat samlas för att diskutera detta, säger Helena Hallgarn.

– Vi har i år över hundra olika företag representerade, vilket är rekord.

Har innebörden av begrepp som legal tech, newlaw etc förändrats sedan första upplagan?

– I det första steget av digitalisering har fokus legat på intern effektivisering, dvs att jobba mer effektivt med IT-verktyg så arbetet kan utföras snabbare och effektivare. Vi ser allt fler fiffiga lösningar som medför att mindre tid riskerar att förslösas i det juridiska arbetet och att det går lättare att förutse tidsåtgången i vissa typer av ärenden. Det är fortfarande här fokus ligger när vi talar digitalisering i juristsektorn i Sverige.

– När vi nu talar om ”Law 2.0” – temat för årets konferens – vill vi att man lyfter blicken och tar nästa steg i digitaliseringen genom att verkligen förändra det juridiska erbjudandet, dvs att vi får nya typer av tjänster med stöd av digitaliseringen. Vi skulle vilja se att man som köpare av juridiska tjänster erbjuds att köpa ett större antal alternativa tjänster med olika leveransformer för att lösa olika typer av juridiska behov.

Och hur har marknaden förändrats?

– Sverige och svenskarna är mycket teknikintresserade och långt framme när det gäller utforskandet av nya tekniska lösningar. Eftersom det är ett begränsat rättssystem med ett litet språk har den svenska marknaden inte stått högst på internationella aktörers lista, den svenska marknaden utvecklas främst av svenska aktörer. Vi har sett en del nya spännande försök till nytänkande de senaste åren, marknaden för juridiska tjänster domineras fortfarande av traditionella advokatbyråer, säger Helena Hallgarn.

Det har investerats mycket i legal tech utomlands senaste tiden, hur är intresset bland investerare i Sverige?

– Det är ett stort intresse för legal tech även i Sverige eftersom marknaden för affärsjuridiska tjänster är mycket lönsam och relativt outvecklad då den fortfarande helt domineras av traditionella tjänster från advokatbyråer, vars affärsmodell fortfarande i grunden baseras på debiterbara timmar.

Finns det några inslag från VQ Forum ni kommer minnas särskilt?

– Richards Susskinds föredrag 2011 var briljant på det sätt han lyckades måla upp och förutse utvecklingen av juristmarknaden och det blev också därefter en mycket intressant diskussion mellan honom och bl a Anne Ramberg eftersom de hade så vitt skilda ståndpunkter, säger Ann Björk.

– Susan Hackett, ordförande för amerikanska bolagsjuristföreningen (läs legaltech.se’s intervju här), höll också en inspirerande presentation som visade på vilka förändringar som går att göra om man sluter sig samman och börjar ställa krav. En ögonöppnare för många var nog annars Casey Flaherty, KIA Motors chefsjurist, när han berättade om de testar han gjorde av juristernas praktiska kunskaper i användningen av enkla arbetsverktyg som t.ex. Word och Excel, eftersom han inte ville betala för sina rådgivares ineffektivitet. Det var nog många i publiken som satte hjärtat i halsgropen efter det.

Läs hela artikeln här: VQ: Lyft blicken och förändra det juridiska erbjudandet

Mer information om VQ Forum hittar du här: VQ Forum 2019

Share