Den innovativa juristen 2021

Rapporten Den innovativa juristen är nu här med intervjuer med bland annat VQ:s grundare Helena Hallgarn. Rapporten, som är framtagen av Oskar Wahlström innehåller mycket intressant läsning med fokus på kreativitet och nytänkande inom juristbranschen!

Enligt en undersökning gjord av Norstedts Juridik anser 63 % att branschen inte uppmuntrar till nytänkande, men i rapporten har Oskar Wahlström ändå försökt ha en positiv approach och fokusera på hur vi ska möjliggöra innovation även i vår bransch genom intervjuer och reportage med representanter från olika juristverksamheter.

Helena Hallgarn lyfter i rapporten bland annat fram hur klientanpassad innovation är framtiden och hur viktigt det är att prata mer med sina klienter, ställa frågor och lyssna. Det är nästa så att många jurister och advokater redan tror sig veta vad klienterna vill ha, därför får de inte fram det verkliga värdet. Det svåra med klientanpassad innovation är att många gånger kan klienter säga vad de vill ha, men att deras beteende visar något helt annat.

Läs hela rapporten här.

Share