Launch of Legal Standards Monitor

In March last year, the Changing Legal think tank was founded by Richard Tromans, Artificial Lawyer, together with thought leaders and experts from across the legal industry to help develop ideas that would drive systemic change in the legal world, including VQ founder[…]

Read more

VQ in LegalTech Around the World Series

LegalTech Around the World is a webinar series by the College of Law, Centre for Legal Innovation (Australia, New Zealand and Asia-Pacific) that explores what’s happening and where in legaltech, region by region, around the world. The host of these series is[…]

Read more

Den innovativa juristen 2021

Rapporten Den innovativa juristen är nu här med intervjuer med bland annat VQ:s grundare Helena Hallgarn. Rapporten, som är framtagen av Oskar Wahlström innehåller mycket intressant läsning med fokus på kreativitet och nytänkande inom juristbranschen! Enligt en undersökning gjord av[…]

Read more

Cirio Digital Forum 2021

Cirio Advokatbyrå anordnade idag en spännande förmiddag om möjligheter och utmaningar till följd av den digitala omställningen i form av fyra olika paneldiskussioner på ämnena trendspaning, deep tech, sharenting om barns integritet samt den nya plattformsekonomin. Cirios Emma Dansbo och[…]

Read more