VQ talar på AI-dagen den 22 maj

Helena Hallgarn och Ann Björk, VQ, medverkar som talare på AI-dagen den 22 maj i Stockholm, med fokus på hur AI, kognitiva system och Robotic Process Automation (RPA) kan effektivisera de flesta typer av verksamhet På konferensen kommer olika cases visas[…]

Read more

AI and training issues

Earlier this year, a new study, conducted by legal AI platform LawGeex in consultation with law professors from Stanford University, Duke University School of Law, and University of Southern California, pitted twenty experienced lawyers against an AI trained to evaluate[…]

Read more