Sju takeaways från VQ Forum 2019 – legaltech.se

Missade du den sista upplagan av VQ Forum? Då har Fredrik Svärd på legaltech.se samlat några av budskapen från årets talare i en artikel med sju takeaways från VQ Forum. Bland annat rapporteras om trender 2014-2019, att det är dags att agera nu, att det inte bara handlar om advokatbyråer, att juristutbildningarna inte hänger med i utvecklingen och bolagsjurister behöver bli bättre köpare.

Såväl Friedrich Blase, entreprenör och expert på innovation i juristbranschen, som Christian Sandström, Associate Professor vid Chalmers universitet, pekade också på att branschen inte har förändrats så radikalt (än). Sandström påvisade detta med statistik som exempelvis visade att hierarkierna vid byråerna snarare ökat än minskat.

Richard Tromans, tillika grundare av Artificial Lawyer, ifrågasatte devisen ”Noone ever got fired for picking IBM” – att okritiskt välja den dyraste leverantören är i bästa fall slappt och i värsta fall ett tecken på inkompetens. Victoria Swedjemark, Senior Advisor vid Nordic Entertainment Group, framhöll också att bolagsjurister behöver bli bättre på inköp.

”Agera nu!” Friedrich Blase avrundade den sista upplagan av VQ Forum med att uppmana publiken att inte vänta till lågkonjunkturen med att införa nya arbetssätt.

Läs hela artikeln här: Sju takeaways från VQ Forum 2019

Läs även legaltech.se’s tidigare intervju med oss inför eventet: VQ om sista upplagan av VQ Forum

Share