Säkra företagets kunskap – InfoTorg Juridik

Undvik dubbelarbete. Med väl fungerande Knowledge Management (KM) fungerar kunskapsöverföringen i företaget. Helena Hallgarn, Virtual Intelligence VQ AB, ger fem råd för bättre kunskapshantering. 1. Bilda en medvetenhet om behovet av bättre stöd för ledning och organisation av kunskap samt[…]

Read more